• Ukrán-orosz krízis

    Ukrán-orosz krízis

  • 1
Imádkozzunk az Ukrán és Orosz egyházkerületért, a két ország közötti háborús helyzetért. Mindkét oldalon testvérek vannak, a szívünk nehéz... Imádkozzunk békéért!
ukran1.jpgUram, könyörülj rajtunk! Adj bölcsességet a világvezetőknek, ne engedd, hogy emberi életekbe kerüljön ez a feszültség! Ámen.
(Kép: 2008.08.19. NIK - NNI konferencia, Kijev, Ukrajna - magyar fiatalok részvételével)
 
Péntek esti imádság: Jó estét Istenem! Köszönöm a mai napot, hogy megérhettem a ma estét! Ma este azokért az embertársaimért imádkozom, akik a saját akaratukon kívül jutottak válságos helyzetbe. A híreket hallgatva azért állok meg előtted Istenem, hogy közbenjárjak az ukrajnai válságot elszenvedő embertársaimért. A válságot elszenvedők, terhét hordozók nagy többsége elkerülni szeretné ezt nem előmozdítani. De mai is azt látjuk, amit olyan sokszor megélt az emberiség, a történelem folyamán, hogy a nagyhatalmak gonosz, hatalmi játszmáinak, katonai, gazdasági, politikai szándékainak sok millió kiszolgáltatott ember válik szenvedő alanyává, mert felettük hoznak döntéseket, melyekre hatást nem tudnak gyakorolni. Az ilyen kiszolgáltatott helyzetben élő polgároknak nincs más esélye, mint hogy hozzád kiáltsanak, mert a földi hatalmak nem akarják meghallani a nép hangját, mert önös hatalmi, érdekérvényesítési szándékuk, süketté teszi őket. Ezért ma arra kérlek, hogy akaratod szerint húzz határokat a gonosz szándékoknak, és ne engedd felettébb szenvedni az Ukrajnában élő embertársainkat, mint ahogyan azt el tudják az hordozni, és vess gátat az nagyhatalmak gonosz, embertelen, számító, és a lakosságot, polgárokat figyelembe nem vevő akaratának. Tudom, hogy sokan kiáltanak ma hozzád a szenvedő, félelemtől, gyásztól reszkető szívű ukrajnai embertársaink, várva a menny csodájára, várva a vigasztalásra, várva a segítségre. Ma becsatlakozva ebbe az imakórusba, kérlek, hallgasd meg milliók imáját, és vess véget a háborúnak, ne engedd, hogy vérengzésbe torkolljon, és sokak pusztulását okozza. Adj bölcsességet a vezetőknek jó döntéseket hozni, adj bölcsességet, és esélyt a szenvedő polgároknak a túlélésre, és a bajok elmúltával, a tanulság levonására, és annak bölcs felhasználására. Köszönöm, hogy meghallgattál a Te Fiad, Jézus Krisztus nevében. Ámen.
 
Az egyházvezetés kérte a környező országokat, közte Magyarországot, hogy fogadja be az ukrán menekülteket, ha erre szükség van.
Amennyiben adományt szeretnél küldeni az ukrán testvérek megsegítésére, kérjük, hogy a közleménybe írjátok be: UKRAJNA
Názáreti Egyház
UC Bank: 10900028-00000014-29780010