• Bemutatkozás

    Bemutatkozás

  • 1

A Názáreti Egyház egy evangéliumi szabadegyház, amely kezdettől fogva magát az „egyetlen, szent és egyetemes apostoli egyház” részének tekintette, és igyekezett ehhez hű maradni. Gyökerei egy 18. századi nagy-britanniai evangéliumi ébredésre (metodista ébredés) nyúlnak vissza, melynek elindítója és szellemi vezetője John Wesley anglikán lelkész volt. Munkássága nyomán emberek ezrei – főleg a közép és alsó rétegekből – tettek bizonyságot megváltozott életükkel arról, hogy a megszentelődés valóság lehet.

Wesley tanítása később elterjedt az Amerikai Egyesült Államokban is, ahol a 19. század elejére jelentősen megerősödött, de egyben el is vesztette korábbi frissességét, mellyel a megszentelt élet szükségességét és lehetőségét hirdette. A válasz, erre a lelki szempontból meglehetősen meggyengült helyzetre, egy minden egyházat érintő lelki megújulás volt, amely a keleti partvidéktől indulva végigsöpört az egész országon. Ennek hatására különböző csoportok jöttek létre, ahol az Istent kereső emberek megtalálhatták azt a többletet, melyet más, hanyatlóban lévő egyházak nem tudtak biztosítani. Ezek a csoportok egytől-egyig zászlajukra tűzték a megszentelt élet személyes megvalósítását, annak hirdetését és terjesztését. Ez az oka annak, hogy ezeknek az egyházaknak a mozgalmát „szentségmozgalom”-nak nevezik.

A mozgalom egyik kiemelkedő alakja Phineas F. Bresee volt, aki 1895-ben Los Angeles-ben megalapította a Názáreti Egyház elődjét jelentő gyülekezetet. Ez volt az első olyan gyülekezet, mely célként fogalmazta meg, hogy tagjai között - eltérően más egyházak akkori gyakorlatáról - helye lehessen a szegényeknek is, és a teljes megszentelődést hirdessék. 1908-ban több független csoport egyesüléséből megalakult a Názáreti Egyház, melyhez az azt követő években jelentős számban csatlakoztak más, hasonló elveket valló missziói csoportok a világ különböző pontjain. Később az európai kontinensen is jöttek létre önálló nemzeti egyházak, így többek között 1958-ban Németországban.

A Názáreti Egyház mára nemzetközi egyházzá nőtte ki magát, és több mint 160 országban végzi az Isten országa építésének komoly feladatát.
Magyarországon a Názáreti Egyház 1996. óta van jelen, hivatalosan 1999. augusztus 31-én került bejegyzésre.
Egyházunk alapító tagja a Wesley Teológiai Szövetségnek, és tagja az Aliansznak (Magyar Evangéliumi Szövetség).

wikipedia logo