• Bemutatkozás

  Bemutatkozás

 • 1

A Názáreti Egyház olyan nem liberális, de nyitott evangéliumi közösség, amely a wesleyánus-arminiánus teológiai gondolkodásmódot követi.

Hiszünk:

 1. az egy Istenben – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben.
 2. a Biblia teljes, tartalmi inspirációjában, és abban, hogy a teljes Szentírás tartalmazza a hithez és a keresztyén élethez szükséges összes igazságot.
 3. abban, hogy a bibliai csodák valóságos, megtörtént események.
 4. Jézus Krisztus szűztől való születésében.
 5. abban, hogy az ember bűnbe esett, és bűnben, gonoszságra való hajlammal születik.
 6. abban, hogy Krisztus engesztelő halála az egész emberiségre kiterjed.
 7. abban, hogy mindazokat, akik megbánják bűneiket és hisznek Jézus Krisztusban, Isten megigazítja, újjászüli és megszabadítja a bűn uralmától; akik viszont nem bánják meg bűneiket, örökre és reménytelenül elvesznek.
 8. abban, hogy a hívőknek az újjászületés után szükségük van teljes megszentelődésre a Jézus Krisztusba vetett hit által.
 9. abban, hogy a Szentlélek bizonyságot tesz a hívő újjászületése és teljes megszentelődése mellett.
 10. Jézus Krisztus testben való feltámadásában.
 11. Krisztus visszajövetelében, a halottak feltámadásában és az utolsó ítéletben.