• Szolgálataink

    Szolgálataink

  • 1

Názáreti Világmisszió (NVM)
E szervezet célja, hogy az egyházat az imádság, a tanítványképzés, az adakozás és az oktatás segítségével a misszió érdekében mozgósítsa. A szervezet segít a helyi gyülekezetekben a missziós lelkületet fenntartani és az egyház világméretekben végzett missziójáról a helyi gyülekezeteket tájékoztatni, valamint a gyülekezetek részvételét bátorítani az egyház világmissziós munkájában.

web logo