• 1

 

NÁZÁRETI EGYHÁZ
NYILVÁNOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓJA
EGYH-VKT-20-0022 azonosítószámú
költségvetési támogatás
felhasználásáról

A támogatást a Názáreti Egyház alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítottuk: Segítettük a hívőket, hogy előre jussanak a keresztyén hit megértésében, valamint az egymással és Istenhez való viszonyukban. A keresztyén szolgáló életre készítjük fel a női és férfi híveinket, tanítványainkat.

Názáreti Egyház 2020. évi tevékenységének kiemelt eseményei voltak:

  • Lelkésznapok, mint kötelező szakmai továbbképzés;
  • Egyházkerületi Gyűlés, ahol a gyülekezetek éves szolgálati beszámolója és tisztségviselők megválasztása zajlik.
  • Vakációs Biblia Suli (napközis táborok) programok
  • Országos ifjúsági nap lebonyolítása
  • Éves női konferencia meghívott külső előadó részvételével 

A Názáreti Egyház keresztény közösség, melynek célja az evangélium terjesztése, lelkigondozás, hitoktatás minden korosztálynak és tananyag kiadása, ifjúsági szolgálat (NNI), szeretetszolgálat, keresztyén irodalom kiadása, laikusképzés, oktatás: szemináriumok, kurzusok szervezése, valamint a világegyház magyarországi képviselőinek részvétele konferenciákon, továbbképzéseken.

A támogatást a Názáreti Egyház alapcélja szerinti tevékenységei feltételeinek biztosítására fordítottuk:

  • 1.159.747,- Ft-ot a lelkészfizetésekre,
  • 513.048,- Ft-ot a hitoktatás, hitfoglalkozás kiadásaira,
  • 800.000,- Ft-ot pedig a szolgáltatási kiadásokra – bankköltség, számviteli szolgáltatás, földgázszolgáltatás, biztosítás, áram szolgáltatás.

A költségvetési állami támogatás hozzájárult egyházunk működéséhez, hitéleti szolgálatunk végzéséhez, generációkat átívelő közösségépítő tevékenységének bővítéséhez. A különböző generációk együttléte, szolgálta a közösségi nevelési programjainkat, gazdagította hitéletünket.

Gusztin Imre
szuperintendens